מחשבון הלוואה מתקדם

המקום לחשב את עלות ההלוואה וההחזר החודשי, בהתאם לריבית ההלוואה ובהתאם לתחזית הריבית של בנק ישראל

חשוב לדעת:

ההחזר החודשי עשוי להשתנות בהתאם לשינוי בריבית הפריים. שיעור הריבית במהלך תקופת ההלוואה מתבסס על תחזית ריבית הפריים של חטיבת המחקר בבנק ישראל- התחזית מתעדכנת ומפורסמת פעמיים בחודש.

חישוב נתוני ההלוואה הינם בשקלים בלבד- המחשבון הינו כלי עזר ומיועד לצורך המחשה בלבד. תוצאות סכומי ההחזר החודשי המוצגים במחשבון כוללים קרן וריבית בלבד והם מוצגים בקירוב בלבד.

אישור ההלוואות, המסלולים השונים ותנאי ההלוואות כפופים לאישור הבנק, בהתאם לקריטריונים, לתנאים ולמדיניות הבנק כפי שיהיו מעת לעת. אין בשימוש במחשבון כדי לחייב את הבנק להעניק הלוואה או להציע הצעה למתן הלוואה. תנאי ההלוואה ושיטת ההחזר ייקבעו על ידי הבנק בעת העמדת ההלוואה. אין באמור כדי להוות הצעה למתן הלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נתונים אלה משקפים את ההחזרים והתחזיות לעיל, כפי שאלה קיימים במועד זה.