מחשבון משכנתא

חושבים לקחת משכנתא? צריכים מחשבון משכנתא כדי להשוות בין כל ההצעות שקיבלתם? המחשבון שלנו יוכל לסייע לכם לתכנן את המשכנתא שלכם. כאן תוכלו לחשב באופן פשוט וקל את העלויות הצפויות למשכנתא, להשוות בין תמהילים ולהוריד לוח סילוקין.

ניתן להזין במחשבון המשכנתא נתונים שיסייעו לבצע חישוב של החזרי המשכנתא. ניתן לבצע סימולציה של עד 4 תמהילים שונים, באפשרותכם לבחור בכל תמהיל את המסלולים בהם אתם מעוניינים. מחשבון זה יכלול פירוט של מרכיבים נוספים אשר יסייעו לכם בקבלת החלטה כגון סכום ההחזר החודשי הראשון הצפוי, סכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי, הריבית הכוללת החזויה בהלוואה וסך כל הסכום הצפוי שישולם עד לסוף תקופתה. בנוסף יפורטו שיטות ההחזר השונות (שפיצר, גרייס, בלון).
המחשבון מתאים לכל מי ששוקל לקחת הלוואת משכנתא. הצגת הנתונים בו מאפשרת לראות את התמונה הכוללת, להשוות בין תמהילי משכנתא מגוונים בהתאם למסלולי ההלוואה המבוקשת, סכום, ריביות ותקופת ההלוואה ובאופן שיסייע לקבל החלטה מושכלת לגבי נטילת המשכנתא.

ריבית קבועה צמודה - במסלול זה הריבית תישאר קבועה ולא תשתנה לאורך זמן, חוץ משינויים במדד המחירים לצרכן (הצמדה למדד). את גובה הריבית שתשלמו נקבע מראש בהתאם לתקופת ההלוואה.


משתנה על בסיס ריבית הפריים – במסלול זה המשכנתא ללא הצמדה ועם ריבית משתנה על בסיס ריבית בשיעור ריבית הפריים (ריבית בנק ישראל +1.5%) בתוספת או הפחתה של מרווח קבוע. אופן התשלום הוא חודשי על פי סכום שנקבע מראש בכפוף לשינוי הריבית.


משתנה צמודה – במסלול זה הריבית מתעדכנת במועדים קבועים מראש לפי הבחירה שלך במעמד החתימה על ההלוואה: אחת לשנה, אחת לשנתיים וחצי או אחת לחמש שנים.


משתנה לא צמודה – כמו במסלול משתנה צמודה, הריבית מתעדכנת במועדים קבועים מראש לפי הבחירה שלך במעמד החתימה על ההלוואה: אחת לשנה, אחת לשנתיים וחצי או אחת לחמש שנים. במסלול זה, בשונה ממסלול הריבית המשתנה הצמודה, הקרן אינה צמודה למדד

חשוב להדגיש

הנתונים המוצגים במחשבון הינם נתונים משוערים ומוערכים בלבד ואין בהם כדי להוות הצעה למתן הלוואה לדיור ו/או אישור להלוואה לדיור ו/או התחייבות כלשהי מטעם הבנק. אין בתמהילים (מסלולים) המוצעים כדי להוות המלצה על תמהיל כלשהו. הסכומים המוצגים במחשבון נכונים למועד הצגתם ועשויים להשתנות בעתיד קבלת ההלוואה בפועל כפופה לדין, לאישור הבנק ובהתאם לתנאיו ושיקול דעתו הבלעדי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.